Ketua Himastron

Ketua Himastron periode 2016
Nama : Yogi Arief Putra

NIM   : 10313004

kahim-yogi

Ketua Himastron memiliki tugas antara lain :

1. Melaksanakan Garis-Garis Besar Program Kerja.

2. Menyusun dan mengendalikan kepengurusan.

3. Mempertanggungjawabkan kepengurusannya pada Rapat Anggota Himastron ITB.

4. Mewakili Himastron ITB dalam hubungan keluar.

Visi:

HIMASTRON ITB YANG BERSAMA, BERKARYA DAN BERELASI

Misi:

  1. MEMBANGUN HUBUNGAN BAIK ANTARANGGOTA HIMASTRON ITB
  2. MENJADIKAN HIMASTRON ITB SEBAGAI WADAH UNTUK BERKARYA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN DIRI ANGGOTA
  3. MEMBANGUN HUBUNGAN BAIK DENGAN PIHAK LUAR HIMASTRON ITB