Rapat Anggota

Rapat Anggota  Himastron ITB diselenggarakan oleh DPM Himastron ITB minimal satu kali dalam setahun.  Jika DPM Himastron ITB tidak dapat menyelenggarakan Rapat Anggota Himastron ITB, maka  minimal dua pertiga jumlah Anggota Biasa dapat menunjuk Pengurus Himastron ITB untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Himastron ITB. Rapat Anggota Tahunan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah Anggota Biasa. Keputusan Rapat Anggota Himastron ITB diambil secara musyawarah. Bila tidak tercapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Tugas Rapat Anggota Himastron ITB adalah:

 1. Menyusun dan mengesahkan Garis-Garis Besar Program Kerja.
 2. Memilih dan menetapkan Ketua Himastron ITB.
 3. Mengesahkan DPM Himastron ITB.
 4. Mengevaluasi pertanggungjawaban DPM Himastron ITB.
 5. Mengevaluasi pertanggungjawaban Ketua Himastron ITB.
 6. Mengesahkan AD dan ART Himastron ITB.

Wewenang Rapat Anggota Himastron ITB adalah:

 1. Mengubah Garis-Garis Besar Program Kerja.
 2. Menerima atau menolak pertanggungjawaban DPM Himastron ITB.
 3. Menerima atau menolak pertanggungjawaban Ketua Himastron ITB.
 4. Mengubah AD dan ART.
 5. Membubarkan Himastron ITB.
 6. Mengeluarkan Ketetapan Rapat Anggota Himastron ITB.

Rapat Anggota Khusus:

 1. Rapat Perubahan dan Pengesahan AD dan ART Himastron ITB sah apabila dihadiri oleh minimal dua pertiga jumlah Anggota Biasa dan disetujui oleh minimal tiga perempat jumlah Anggota Biasa yang hadir.
 2. Rapat Pembubaran Himastron ITB sah apabila dihadiri oleh minimal tiga perempat jumlah Anggota Himastron ITB dan disetujui oleh lebih dari empat perlima jumlah anggota yang hadir.
 3. Rapat Anggota Khusus Lain-Lain sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah Anggota Biasa.

AD/ART Himastron ITB